4 grunner til å mentalteste hunden og 4 grunner til å styre unna

Mar 12 / Helle Haugenes

En del av hundeeierne som kommer til med for å få hjelp med hundene sine, spør meg:
  • om de bør teste hunden sin
  • om jeg kan teste hunden eller
  • om jeg kan anbefale noen som mentaltester hunder

Det er ikke så rart at mange lurer på dette, for i de senere årene har uoffisielle mentaltester av kommersielle tilbydere blitt stadig mer populære.

Jeg forstår fascinasjonen, for det er spennende med atferd og å se hvordan egen hund reagerer i ulike situasjoner.

Det som bekymrer meg er at det har blitt en slags sannhet at alle hunder, og spesielt problemhunder, bør testes for å finne årsaker til atferdsproblemer og om hunden har livets rett.

Private aktører som tester, beskriver, tolker og forutser hunders atferd blir delt hyppig i sosiale medier.

Anbefalinger om avlivning av hunder med “mentale brister” applauderes av delerne, og det er lett å få inntrykk av at man må mentalteste hunden sin for å være en ansvarlig hundeeier. Og hvilken type test man velger, og hva man ønsker å finne ut med en test, er underordnet. Test er test! Men så enkelt er det ikke.

Denne teksten er det lange svaret til de som føler at det er forventet at de mentaltester hunden sin, uten å vite hva de skal velge og hvorfor.

Hva er er en mentaltest eller mentalbeskrivelse?

Med mentalttest mener jeg enhver test eller beskrivelse hvor hunden gjennomgår ulike momenter for å vurdere hundens egenskaper (atferd) mtp avl, egnethet som bruks- og tjenestehund og å analysere problematferd. I tillegg finnes det valpetester, hvor man tester hele kull for å finne rett eier til rett valp.

Mentaltester inneholder en rekke krevende momenter som skal kartlegge hvordan hunden takler fremmede mennesker, overraskende lyder, objekter som dukker opp og kommer nærmere, ukjent underlag, lek med eier og fremmede, skudd, mm. I tillegg er man interessert i å se hvordan hunden takler gjentatte krevende momenter utover i testbanen (trigger stacking).

Hvilken praktisk nytte har en mentaltest eller - beskrivelse?

Jeg vil si at mentaltester har en av to hovedfunksjoner:

  • som et nyttig avlsverktøy for å se trender i linjer og raser, samt gi en pekepinn om hva som ‘bor i’ hunden som blir testet.
  • som en godkjenning (eller diskvalifikasjon) for hunder som skal brukes i nyttearbeid eller konkurranse.
Enhver mentaltest forteller kun noe om hvordan hunden reagerer i en gitt situasjon på en gitt dag. Resultatet av testen kan kanskje gi en viss pekepinn om hunden og hva som “bor i” hunden, men mentaltester er ikke egnet til å stille diagnoser eller se inn i fremtiden. Derimot er det stor fare for at overdreven tro på mentaltester fører til feil “diagnose”, og i verste tilfelle at en hund som blir “klarert” senere biter, eller at en hund blir anbefalt avlivet på feil grunnlag.

Det finnes flere eksempler på at mentaltester er upålitelige som verktøy for å bestemme om en hund er farlig eller ikke. For ikke lenge siden døde et lite barn etter å ha blitt bitt av en hund som var testet og klarert. Det finnes også eksempler på at hundeeiere har blitt anbefalt å avlive hunder pga aggressive tendenser, og hvor hunden har blitt bedre etter å ha fått hjelp av hundekyndige.

Høres det ut som jeg er veldig skeptisk til mentaltester? Jeg ser absolutt nytten dersom mentaltesten har en praktisk nytteverdi for den aktuelle hunden og eieren, OG dersom man velger rett type test. Under har jeg laget en oversikt over når man bør teste og når man bør la være. 

4 grunner til å ikke mentalteste hunden din

Jeg har en problemhund og vil finne ut årsaken (og om jeg bør være bekymret)

Definitivt nei! En mentaltest vil ikke gi deg forklaringer eller fortelle noe om hvor farlig hunden din er. Mentaltesten består av mange påkjenninger som kommer tett etter hverandre, og som til slutt kan gi nettopp den reaksjonen du fryktet ville komme. Hvis du er bekymret din hunds oppførsel bør du finne en atferdskonsulent eller -trener som hjelper deg å kartlegge, vurdere alvoret i situasjonen, og hva som kan gjøres.

Jeg er forvert for Førerhundskolen, Forsvaret eller andre som utdannet hunder til samfunnsnyttig arbeid

Nei. Institusjonen du er forvert for sørger for at hunden blir testet på rett sted til rett tid.

Jeg er oppdretter og ønsker å teste hele kullet for å plassere rett valp hos rett eier

Nei, det er ingenting som tyder på at testing av valper før 8 ukers alder sier noe om hvordan valpen kommer til å utvikle etterhvert som den vokser til. Valpetester er ofte en stor og unødig påkjenning for valpene i en sårbar alder. Bruk tiden og pengene på noe nyttig i stedet. 

Blandingshund som ikke skal brukes i avl

Nei, det er unødvendig med mindre du skal konkurrere i bruks, utdanne hunden til dyreassisterte intervensjoner eller andre aktiviteter som krever at hundens egnethet blir testet.

4 grunner til å mentalteste

Oppdretter ønsker at valpekjøperne deltar på mentaltesting/-beskrivelse

Ja, det er flott at oppdrettere oppmuntrer valpekjøperne til å mentalteste. Som regel er det MH eller BPH, og målet bør være å bruke en test som er godkjent av NKK.

Jeg vurderer å bruke hunden min i avl

Ja, og da bør du velge en av mentaltestene som er godkjent av NKK og som er standardisert slik at du kan se resultatet på din hund mot resten av rasen.

Jeg skal konkurrere i bruks eller lignende med hunden min

Ja! Du trenger en eller annen mentaltest eller -beskrivelse som er godkjent av NKK. Dette kan være svensk BPH, svensk MT, MH, K-test, Ferdselsprøve, Funksjonsanalyse. Det kan ikke være en privat aktør som har utarbeidet eller tilpasset en egen test.

Hunden skal bli terapihund, besøkshund eller noe annet nyttig

Ja, men velg en seriøs testtilbyder som vurderer egenskaper som relevante for jobben hunden skal utføre. Det beste er å spørre den organisasjonen som står for godkjenningen. De vet hvilken test du bør velge.

Slik velger du riktig test

Mitt råd er å enten velge en offisiell test som er godkjent av NKK eller tilsvarende, eller å velge en test som egner seg til den type oppgave hunden skal utføre.

Eksempler på offisielle tester er K-test, MT, MH, BPH. Resultatet av disse blir lagret på på hunden i feks Dogweb (NKK) eller tilsvarende register i den svenske kennelklubben (SKK).

Plassene på MH og BPH, som er de mest brukte offisielle testene, er dessverre altfor få og vanskelige å få tak i. Det gjelder å være tidlig ute og følge med når datoene offentliggjøres for å få plass. Forhåpentligvis vil tilbudet av godkjente testes øke i takt med at det blir stadig mer vanlig å bruke de offisielle mentaltestene og mentalbeskrivelsene som avlsverktøy.

I tillegg har feks Røde Kors og aktører som utdanner hunder til dyreassisterte intervensjoner (DAI) og lignende har egne tester som brukes. Kontakt aktuell aktør om du vurderer å lære opp hunden din til å bli en slik samfunnsnyttig borger. Da får du vite akkurat hva du trenger.

Og hva med de kommersielle testtilbyderne, hvor kommer de inn i bildet?

Med mindre testen er godkjent av NKK eller tilsvarende så har de dessverre liten nytteverdi utover underholdningsverdien. Resultatet av testene blir ikke registrert i noe offisielt register, og de forteller veldig lite om hunden din som du ikke allerede visste. Min anbefaling er derfor å spare pengene dine og hunden for påkjenningen, eller velge en av de offentlige testene i stedet.
Laget med