top of page
Nærbilde av brun toypuddel.

Problematferd og hundeutfordringer

Har hunden din store eller små utfordringer i hverdagen?

Puppy Close Up
Å jobbe med problematferd handler om å:

Kartlegge årsaker

Finne praktiske løsninger

Trene, forebygge eller tilrettelegge

Hos meg får dere kompetent hjelp til å finne årsaker og løsninger som passer for dere og deres situasjon slik slik at hele familien får trivselen tilbake. 

HVA ER PROBLEMATFERD?

Når atferd blir til irritasjon eller fare for hunden selv eller de rundt, kaller vi det for en problematferd.

Problematferder kan være:

 • Normale atferder som hunden er avlet for eller liker å gjøre, men som er til sjenanse for de rundt. Som gnaging, gjeting, graving, å jage dyr, og å bjeffe på hunder som passerer utenfor vinduet. 
   

 • Knyttet til følelser, som redsel, frustrasjon, stress og glede. Bjeffing, hopping, glefsing knurring, raptus, snusing, trekking i båndet og gjeting av biler, er noen eksempler på slike atferder.
   

 • En måte for hunden å unngå noe ubehagelig eller oppnår noe den vil ha.

HVORDAN LØSES ATFERDSPROBLEMER?

Løsningene innebærer vanligvis en eller flere av følgende:
 • Tilrettelegging av miljøet for å hindre problematferden

 • Forebyggende tiltak, inkludert aktivisering.

 • Innlæring av alternativ atferd.

 • Motbetinging

Jo lenger hunden får øve seg på en uvane, jo flinkere blir hunden. Derfor er det lurt å få hjelp raskt når du oppdager et problem.

HVA SKJER PÅ EN INNLEDENDE TIME?

Når du og hunden din kommer til meg er målet å:

 

 • Observere og kartlegge problematferden for å finne ut hva hunden gjør og årsakene til atferden. 

 • Finne og beskrive løsninger som ivaretar hundens behov og trivselen til resten av familien og andre i hundens omgivelser.

Før timen: I forkant av den innledende timen har eieren fylt ut et spørreskjema som gir meg nyttig bakgrunnsinformasjon og grunnlag for å stille flere spørsmål når vi møtes på Zoom eller hos meg.  Du får også lenke til Zoom hvor vi møtes til avtalt tid.

På timen: På den innledende timen snakker vi mye, både om problematferden, om realistiske mål, om hvor mye tid og ressurser som er til rådighet. Du får tips til tilrettelegging for å unngå problematferd, og som oftest gjennomgår vi noen øvelser som dere kan øve på til vi treffes igjen. 

Etter timen: Etter timen sender jeg oppsummering fra timen på epost. Denne oppsummeringen inneholder også beskrivelse av tilrettelegging og eventuelle øvelser som kan være nyttige. Du har også mulighet til å sende meg spørsmål om det vi har snakket om eller om oppsummeringen. 

 

Observasjon og kartlegging kan bety at jeg får se problematferden med egne øyne, men ofte er det mer hensiktsmessig (mindre påkjenning for hund og eier) om eier får fortelle om egne observasjoner. Videoopptak er også et nyttig hjelpemiddel for forstå bakgrunnen for hundens atferd.

 

Service_Atferd

Atferdskonsultasjon eller privat trening?

Problemløsing og privat trening starter (nesten) alltid med en innledende time hvor eieren fyller ut et spørsmålskjema på forhånd.  Skjemaet gir meg mulighet til å forberede meg og planlegge møtet/treningen.

Erfaringsmessig ønsker de fleste som kommer til meg den skriftlige oppsummeringen i etterkant av den innledende timen, uavhengig av tema for timen. 

Jeg tilpasser timene etter ditt behov

Om du har ønske om å lære en konkret atferd eller tema som dere vil lære så vil timene ligne på et kurs med praktisk trening og litt forklaring. Noen ganger holder det med én time, andre ganger anbefaler jeg flere.

Kontakter du meg derimot angående ett eller flere atferdsproblemer så vil vi kanskje bruke mer tid på kartlegging før jeg foreslår mulige løsninger basert på deres behov og ønsker. 

Vanlige grunner til at hundeeiere kontakter meg

 • Trekker i båndet

 • Bjeffer eller utagerer på tur

 • Hopper, bjeffer og hilser voldsomt på besøk

 • Bjeffer når det ringer på døren

 • Jager biler

 • Kommer ikke på innkalling

 • Protesterer mot kloklipp eller annen håndtering

Snute som stikker frem mellom strikkegensere. Foto: Sdf Rahbar
Stemmer ingen av utfordringene over med din situasjon, eller vet ikke helt hvor du skal starte?
 • Vanskelig å trene og lære nye ferdigheter

 • Fungerer ikke på kurs

 • Aggressiv atferd i en eller flere situasjoner

 • Stress, mas og uro i hverdagen eller spesielle situasjoner.

 • Forsvarer gjenstander, mat eller mennesker

 • Redsel mot mennesker, dyr, lyder, mm.

bottom of page